Jury Huibregtsenprijs

  

José van Dijck, voorzitter
president KNAW

Pearl Dykstra
hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam

Thijs Goldschmidt
schrijver

Ronald Hanson
hoogleraar Technische Universiteit Delft

Philip Scheltens
hoogleraar VUMC

Ionica Smeets
hoogleraar Universiteit Leiden

Aart van der Want
adviseur Unlimited