Avond 2009 / Ons Brein

De tiende Avond van Wetenschap & Maatschappij werd gehouden op maandag 2 november 2009 in de Ridderzaal in Den Haag. Het thema van deze bijzondere editie was 'Ons Brein'.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is ingesteld met als doelstelling de genodigden te confronteren met de rijkdom van de wetenschap en het dichter bij elkaar brengen van wetenschap en maatschappij. De wetenschappers geven geen college, maar de dialoog tussen de top van de wetenschap en prominenten uit andere maatschappelijke sectoren staat centraal. In het tafelgesprek gaat het vooral om overeenkomsten en verschillen tussen werken op hoog niveau in de wetenschap en in Bedrijfsleven, Kunst en Cultuur, Sport, Media en Politiek.

Doel van de Avond is de wederzijdse inspiratie en de voldoening van het boeiende gesprek in een fraaie ambiance met interessante mensen die men al te zelden spreekt. Ook dit jaar werden 26 gerenommeerde Nederlandse wetenschappers uitgenodigd om als 'tafelwetenschapper' met hun disgenoten een discussie te voeren over (op het hoofdthema afgestemde) onderwerpen op hun eigen vakgebied.

Wij zijn bijzonder verheugd dat prof. dr. Peter Hagoort heeft opgetreden als gastspreker. De titel van de voordracht van Peter Hagoort luidde: ‘In gesprek met ons brein’.

De opening van de Avond werd deze keer verricht door minister-president Balkenende met een voordracht getiteld ‘Kennis is kracht’. Niet alleen de Avond, maar ook de Prijs van Wetenschap & Maatschappij vierde dit jaar haar lustrum. Voor de vijfde maal werd de Prijs uitgereikt aan een onderzoeker of onderzoeksgroep die in het voorafgaande jaar een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van wetenschap en maatschappij. Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, heeft de prijs uitgereikt.

Deze prijs voor het beste Nederlandse onderzoek dat opvallend wetenschappelijk vernieuwend is en dat uitzicht biedt op een waardevol maatschappelijk effect, staat met ingang van dit jaar als de Huibregtsenprijs bekend – een eerbetoon aan Mickey Huibregtsen, de initiatiefnemer van de Avond van Wetenschap en Maatschappij en bestuurslid van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij.

tafelwetenschappers

Tijdens het diner presenteren Nederlandse topwetenschappers vanuit hun specifieke vakgebieden prikkelende stellingen over dat overkoepelende thema.

Prof. dr. E.A. Crone wint huibregtsenprijs voor haar onderzoek naar kinder- en adolescentenhersenen.

Foto's 2009