Avond 2010 / Naar een ideale samenleving

Maandagavond 1 november 2010 vond de elfde Avond van Wetenschap & Maatschappij plaats in de Ridderzaal te Den Haag. Het doel van De Avond is Nederlandse toponderzoekers over actuele thema's van gedachten te laten wisselen met vertegenwoordigers uit andere sectoren van de maatschappij.

De elfde editie van De Avond had als overkoepelend thema: Naar een ideale samenleving - hoe wetenschap kan bijdragen aan het geluk in de maatschappij. Wat zeggen de nieuwste wetenschappelijke inzichten over een ideale inrichting van de Nederlandse samenleving en hoe kunnen onderzoek en technologie bijdragen aan het geluk van de burger?

Drs. Dirk Jan van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft en voorzitter van de 3TU.federatie, die dit jaar hoofdsponsor was van de Avond van Wetenschap & Maatschappij, opende de avond met een korte voordracht. Keynote spreker was prof.dr.ir. Louise Fresco. Met haar lezing getiteld 'Romantische idealen van schaarste en overvloed' leidde zij het thema van De Avond in. Louise Fresco is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, met als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.

Tijdens de Avond is voor de zesde maal de Huibregtsenprijs uitgereikt, een prijs voor het beste Nederlandse onderzoek dat opvallend wetenschappelijk vernieuwend is en dat uitzicht biedt op een waardevol maatschappelijk effect. Een breed samengestelde jury onder voorzitterschap van de president van de KNAW Robbert Dijkgraaf selecteerde acht onderzoeken. Aan het eind van de avond werd bekend gemaakt dat prof. dr. Nico Roymans van het onderzoeksinstituut Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE, VU Amsterdam) de Huibregtsenprijs 2010 heeft gewonnen voor zijn onderzoek naar de biografie van het Zuid-Nederlandse cultuurlandschap. Met het bekroonde Zuid-Nederland Project richt Roymans zich op het verkrijgen van een samenhangend beeld van het cultuurlandschap in opeenvolgende historische perioden. Daarenboven zoekt zijn team naar mogelijkheden om de oude patronen en structuren een plaats te geven in het landschap van de toekomst. Hiermee wordt niet alleen behoud van herkenbaarheid nagestreefd, maar ook de overlevering van een landschappelijk verhaal, onder andere door de organisatie van allerlei publieksactiviteiten. Nico Roymans is hoogleraar Noordwest-Europese Archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is projectleider aan het CLUE.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra, maakte de winnaar bekend en reikte een cheque ter waarde van € 25.000,- en een bronzen sculptuur uit aan Nico Roymans.

Genomineerden HUIBREGTSENPRIJS

De ingezonden onderzoeken worden beoordeeld door een jury, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur valt. De jury staat onder voorzitterschap van Robbert Dijkgraaf, president van de KNAW, en bestaat verder uit Dorret Boomsma, Dirk van Delft, Vincent Icke, Friso van Oranje, Paul Schnabel en Aart van der Want. De jury heeft dit jaar acht inzendingen genomineerd voor de prijs.

tafelwetenschappers

Tijdens het diner presenteren Nederlandse topwetenschappers vanuit hun specifieke vakgebieden prikkelende stellingen over dat overkoepelende thema.

prof. dr. Nico Roymans wint huibregtsenprijs voor zijn onderzoek naar de biografie van het Zuid-Nederlandse cultuurlandschap

Foto's 2010