Winnaar Huibregtsenprijs 2010

prof. dr. Nico Roymans wint huibregtsenprijs voor zijn onderzoek naar de biografie van het Zuid-Nederlandse cultuurlandschap

Huibregtsenprijs2010

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Halbe Zijlstra, maakte de winnaar bekend en reikte een cheque ter waarde van € 25.000,- en een bronzen sculptuur uit aan Nico Roymans.

Tijdens de Avond is voor de zesde maal de Huibregtsenprijs uitgereikt, een prijs voor het beste Nederlandse onderzoek dat opvallend wetenschappelijk vernieuwend is en dat uitzicht biedt op een waardevol maatschappelijk effect. Een breed samengestelde jury onder voorzitterschap van de president van de KNAW Robbert Dijkgraaf selecteerde acht onderzoeken. Aan het eind van de avond werd bekendgemaakt dat prof. dr. Nico Roymans van het onderzoeksinstituut Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE, VU Amsterdam) de Huibregtsenprijs 2010 heeft gewonnen voor zijn onderzoek naar de biografie van het Zuid-Nederlandse cultuurlandschap. Met het bekroonde Zuid-Nederland Project richt Roymans zich op het verkrijgen van een samenhangend beeld van het cultuurlandschap in opeenvolgende historische perioden. Daarenboven zoekt zijn team naar mogelijkheden om de oude patronen en structuren een plaats te geven in het landschap van de toekomst. Hiermee wordt niet alleen behoud van herkenbaarheid nagestreefd, maar ook de overlevering van een landschappelijk verhaal, onder andere door de organisatie van allerlei publieksactiviteiten. Nico Roymans is hoogleraar Noordwest-Europese Archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is projectleider aan het CLUE.