Winnaar Huibregtsenprijs 2013

Ron Fouchier krijgt huibregtsenprijs voor griepvirusonderzoek

winnaar-huibrechtsenprijs-2013 4058

Prijswinnaar Ron Fouchier met minister Jet Bussemaker en KNAW-president Hans Clevers (foto: © Frank van Driel)

Fouchier, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC, werd geprezen voor zijn originele experimenten en de actieve rol die hij speelt bij het uitdragen van het belang van wetenschap en wetenschappelijke vrijheid. De afgelopen maand bepaalde de rechtbank in Haarlem naar aanleiding van de onderzoeksresultaten van Fouchier dat wetenschappers die onderzoek doen naar ziekmakende virussen voortaan een exportvergunning moeten aanvragen als ze dat in een internationaal blad willen publiceren.

De Huibregtsenprijs is bestemd voor het beste Nederlandse onderzoek dat wetenschappelijk vernieuwend is en dat zicht biedt op een effectieve maatschappelijke toepassing. De jury stond onder voorzitterschap van KNAW-president Hans Clevers. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap reikte een cheque ter waarde van € 25.000,- en een bronzen sculptuur van kunstenaar Wil van der Laan uit aan prijswinnaar Ron Fouchier.

De prijsuitreiking vond plaats aan het eind van de veertiende Avond van Wetenschap & Maatschappij. Deze editie van De Avond had als overkoepelend thema Bouwstenen. Doel van De Avond is het belang te laten zien van technologische en wetenschappelijke toepassingen in ons dagelijks leven. De 280 genodigden – uit de wetenschap, het bedrijfsleven, de politiek, de media, de sport en de wereld van kunst en cultuur – bediscussieerden prikkelende stellingen over onder meer nanotechnologie, leven in de ruimte, ongecijferdheid, de bouwstenen van de Nederlandse taal en cultuur, mixed reality, de halsbandparkiet, obesitas, politiek bestuur, goede bacteriën en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.

Minister Bussemaker van OCW hield een toespraak waarin zij de genodigden wees op het belang van krachtiger samenspel tussen wetenschap en andere maatschappelijke sectoren.