Over de Irispenning

In 2019 wordt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij voor de eerste keer de Irispenning voor excellente wetenschapscommunicatie uitgereikt.

Waarom

De laatste jaren wordt in de media steeds meer en uitvoeriger aandacht gegeven aan wetenschap en technologie, en het grote belang van wetenschappelijk en technologisch onderzoek voor de maatschappij. Om deze ontwikkeling verder te stimuleren en het belang van wetenschap en techniek voor de samenleving en onszelf als individu te benadrukken, hebben de drie door het rijk gesteunde Nederlandse wetenschapsmusea – NEMO Science Museum, Rijksmuseum Boerhaave en Teylers Museum – de krachten gebundeld om een prijs in het leven te roepen die excellente wetenschapscommunicatie bekroont: de Irispenning. Doelstelling van de nieuwe prijs is: het stimuleren van originele en effectieve vormen van wetenschapscommunicatie. De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen is hoofdsubsidiënt van de Irispenning.

Voor wie

De Irispenning is bestemd voor instellingen of personen in Nederland die gedurende langere tijd – minimaal vijf jaar – op innovatieve en eigenzinnige wijze een breed publiek weten te bereiken en te informeren over onderwerpen op het terrein van wetenschap en techniek. De prijswinnaar moet zich ruimschoots bewezen hebben, door meerdere malen (of langere tijd achtereen) iets vernieuwends te hebben gedaan, of een nieuw onderwerp op de kaart te hebben gezet. Het strekt tot aanbeveling wanneer de laureaat of het bekroonde project een aantoonbare aanjaagfunctie heeft in het maatschappelijk debat. Eenmalige prestaties – een boek, een film, een voorstelling of een televisieuitzending – komen niet in aanmerking voor de prijs.
 

Wat en wanneer

De prijs zal met ingang van 2019 jaarlijks worden uitgereikt op de Avond van Wetenschap & Maatschappij. De winnaar krijgt € 10.000,- en een penning, vervaardigd door Jennifer Hoes. Het prijzengeld wordt beschikbaar gesteld door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
 

Hoe

De jury doet zelf voorstellen voor kandidaten. Daarnaast nodigt de organisatie van de Irispenning de KNAW, de KHMW, de VSNU en NWO uit om voordrachten te doen voor de toekenning van de Irispenning. Alle voordrachten komen op een groslijst van kandidaten waaruit de jury de winnaar of het winnende project kiest. 
 

Jury

Madeleine de Cock Buning, voorzitter
Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen

Ellen de Bruin 
wetenschapsjournalist NRC Handelsblad; schrijver

Michiel Buchel
directeur NEMO ScienceMuseum

Pieter Duisenberg 
voorzitter Vereniging van Universiteiten, VSNU

Amito Haarhuis
directeur Rijksmuseum Boerhaave

Marjan Scharloo
directeur Teylers Museum

Jurysecretariaat:
Roderick Hageman
Verstegen & Stigter culturele projecten

Partners

  • De Stichting de Avond van Wetenschap & Maatschappij heeft de opstartkosten van de prijs gefinancierd, en biedt jaarlijks het podium voor de prijsuitreiking op de Avond van Wetenschap & Maatschappij.
  • De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen fourneert als hoofdsponsor van de Irispenning het prijzengeld.
  • De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft zich voor een periode van vijf jaar als sponsor verbonden aan de prijs.

 

Meer informatie

Roderick Hageman, jurysecretaris
t. 06-15352662
e. r.hageman@verstegenstigter.nl