Avond van W&M 2021

Op maandag 4 oktober 2021 werd voor de tweeëntwintigste maal de Avond van Wetenschap & Maatschappij gevierd. Voor het eerst in de geschiedenis van de Avond vond de bijeenkomst niet plaats in de Ridderzaal, omdat het Binnenhof de komende jaren gerenoveerd wordt, maar in de Nieuwe Kerk aan het Spui. Er waren 250 genodigden, en het programma draaide net als voorgaande jaren voor een belangrijk deel om de tafeldiscussies onder leiding van prominente wetenschappers. Louise Vet hield dit jaar de Ere-lezing, en de W&M-rede werd uitgesproken door Marcel Levi.
Traditiegetrouw werden op de Avond de Huibregtsenprijs en de Irispenning uitgereikt.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij is in 2000 in het leven geroepen met als doel: laten zien hoe wetenschappelijke kennis, innovaties en toepassingen ons leven beïnvloeden en wat wetenschap en Maatschappij voor elkaar kunnen betekenen.

Tegen deze achtergrond nodigt de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij ieder jaar een select gezelschap uit van 275 prominenten uit de kringen van wetenschap, cultuur, bedrijfsleven, politiek, media en sport, voor een feestelijk diner in Den Haag.

Een belangrijke rol tijdens de Avond is weggelegd voor 25 topwetenschappers afkomstig van Nederlandse universiteiten en hogescholen, die aan tafel vanuit hun specifieke vakgebieden stellingen en vragen poneren waarover de genodigden vervolgens met elkaar in gesprek gaan. De gedachtewisselingen die op deze manier ontstaan tussen wetenschappers en prominenten uit andere sectoren van de maatschappij verdiepen het inzicht dat wetenschappelijke innovaties wezenlijk kunnen bijdragen aan een goed functionerende samenleving. De genodigden krijgen twee verschillende tafelwetenschappers aan hun tafel en kunnen op die manier deelnemen aan twee gesprekken, over verschillende thema’s.

De Avond van Wetenschap & Maatschappij wordt vanuit de politiek gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vanuit wetenschappelijke hoek wordt de Avond gedragen door de zes belangrijkste organisaties in ons land: de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, de vereniging van universiteiten VSNU, de Vereniging Hogescholen en NEMO Science Museum. Tal van bedrijven en instellingen ondersteunen de Avond door hun lidmaatschap van de Kring W&M.

foto winnaar HP2021